Меню KDT

logo.jpg?_=1675796622

«Тайынша қаласының № 2 орта мектебі» КММ
 • kz
 • ru
 • Вакансиялар

  Бос жұмыс орындарының тізімі

  • Орыс тілі және әдебиет мұғалімі / Учитель русского языка и литературы

   Талаптар:

   Байқау туралы хабарландыру

   «Тайынша қаласының №2 орта мектебі» КММ уақытша бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды:

       Орыс тілі және әдебиет мұғалімі – 1 бос орын

     Өтініштер 2023 жылдың 25 желтоқсанынан 2024 жылы 04 қаңтарына дейін мына мекенжайда қабылданады: көш. Карл Маркс, 75, тел. 8(71536)24439, shckola2@mail.ru электрондық поштасы

     Жарыс 2024 жылдың 05 қаңтарында сағат 11.00-де өтеді

     Конкурс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 513 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 21 ақпандағы бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» бұйрығының негізінде өткізіледі. 2012 жылғы № 57 «Мемлекеттік білім беру ұйымдарының басшылары мен педагог қызметкерлерін лауазымдарға тағайындау, қызметтен босату қағидаларын бекіту туралы».

     Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлға хабарландыруда көрсетілген құжаттарды қабылдау мерзімінде электрондық және қағаз түрінде мынадай құжаттарды жібереді:

   1) осы қағидалардың  сәйкес нысан бойынша қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
   2) жеке басын куәландыратын құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған электронды құжат (идентификация үшін);
   3) кадрларды есепке алу бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты тұрғылықты мекенжайы мен байланыс телефондары көрсетілген – бар болса);
   4) Педагогтердің үлгілік біліктілік сипаттамаларымен бекітілген лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
   5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (бар болса);
   6) "Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21579 болып тіркелген).
   7) психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
   8) наркологиялық ұйымнан анықтама;
   9) сертификаттаудан өту нәтижелері туралы сертификат немесе қолданыстағы біліктілік санатының болуы туралы куәлік (бар болса);
   10) 16-қосымшаға сәйкес нысан бойынша педагогтің бос немесе уақытша бос лауазымына кандидаттың толтырылған бағалау парағы
         Құжаттардың толық пакеті қажет (154-тармаққа сәйкес)

   Объявление о конкурсе
   КГУ «Средняя школа №2 г.Тайынша» объявляет конкурс на занятие временно вакантной должности:

     Учитель русского языка и литературы   – 1 ставка

     Прием заявок осуществляется с 25 декабря 2023 года по 04 января  2024 года по адресу ул. Карла Маркса, 75, тел. 8(71536)24439, эл.адрес shckola2@mail.ru

     Конкурс состоится 05 января 2024 года в 11.00 часов

     Конкурс проводится на основании приказа Министра просвещения Республики Казахстан от 22 декабря 2022 года № 513 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 февраля 2012 года № 57 «Об утверждении правил назначения на должности, освобождения от должностей руководителей и педагогов государственных организаций образования».

     Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе, в сроки приема документов, указанных в объявлении, направляет следующие документы в электронном и бумажном виде:
   1) заявлении об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;
   2) документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);
   3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов – при наличии);
   4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями, утвержденными Типовыми квалификационными характеристиками педагогов;
   5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность (при наличии);
   6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚРДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения»;
   7) справку из психоневрологической организации;
   8) справку из наркологической организации;
   При поступлении на должность, связанную с исполнением управленческих функций, лицо предоставляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершение коррупционного преступления.
   9) сертификат о результатах прохождения сертификации или удостоверение о наличии действующей квалификационной категории (при наличии)
   10) заполненный оценочный лист кандидата на вакантную должность

     Отсутствие одного из документов, является основанием для возврата документов кандидату.

       Обязателен полный пакет документов (согласно п.154)

   Қосылған күні:

   26.12.2023
  Орналастырылған мұнда бос жұмыс орындары, сондай-ақ осы сайтында қол жетімді agartu.kz

  Резюме қалдыру

  Резюме

  Послание
  Президента

  Сенім телефоны

  Пайдалы сілтемелер